2013. április 21., vasárnap

COLLIDER ACTIVITY CENTER - BULGÁRIA


COLLIDER ACTIVITY CENTER - BULGÁRIA nemzetközi tervpályázat 
Tervezők:  Rétfalvi donát, sebestyén péter, gyergyák jános, koronczi péter, kokas balázs

részlet a tervpályázati műleírásból:
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ
A tervezési terület alapvető problematikája, hogy jelenleg a senki földje. Megközelítése (autó gyalogos, metró) kiépítettnek mondható, de telek környezete és környezeti kapcsolatai nem egyértelműek. A legfőbb probléma, hogy a telek mögötti terület valóban közkert lesz-e és hogy mikor. Nem egyértelmű, hogy a telek és a közterület között létesülni fog-e kiszolgáló, feltáró út és hogy ha igen, az mikor. A szabályozás ugyan javasol az épület elhelyezésére megfelelő helyet a telken belül, de a tervezett épület, illetve a feltételezett szomszédság irányultsága, ha tetszik tengelyessége – vagyis utcával való kapcsolata az ingerszegény közeg miatt bizonytalanok. Bizonytalan a fő megközelítés iránya, különösen ha számításba vesszük a még nem funkcionáló közkertet.

A problémára a következő választ adjuk:
Az épületnek nem adtunk fő irányultságot, vagyis nincs hossztengely, ami illeszkedne az utca vonalához, vagy a tervezett szomszédos épületekhez, vagy esetleg a tömbházakhoz. A tervezett épület négyzetes alaprajzi elrendezésű. A ház tengelyei elfordulnak az utcától és a telek irányultságától, kvázi keresztbe fordul a telken. Ezáltal nem illeszkedik a beépítéshez szervesen (noha a tervezési helyen áll) hanem egy önálló pontot jelöl ki a városszéli hangulatban. 

Az épület telken való elfordítása a területet szétválasztja az épület előtti (megérkező) és az épület mögötti (külső udvari funkciókat magába foglaló) területre. Az érkezési területen felszíni és felszín alatti parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A fedett parkoló kialakítását a tervezés során fontos szempontnak tartottuk (ez egyfajta minőségi kategóriát jelent akár téli akár nyári vagy esős időszaki használat során).

A felszíni és térszín alatti parkolóhelyekről közvetlen bejutás (akadálymentes) biztosított az épületbe, illetve mindkét parkolószintről az épületet megkerülve (kikerülve) közvetlenül eljuthatunk az épület mögötti kültéri funkciókhoz.
A különböző funkciók kapcsolati rendszere (különösen az udvari részeknél) nem volt egyértelmű a számunkra, ezért az épület belsejében több ellenőrzési lehetőséget (recepció) terveztünk. A kültéri funkciókhoz való eljutás az épület keresztbefordítása miatt mindkét parkolószintről egy-egy szűkebb keresztmetszeti ponton keresztül történhet, ide bármilyen szisztémájú ellenőrzési lehetőséget biztonságosan be lehet építeni.
A terület egy részét a jelenlegi talajszinttől lejjebb alakítottuk ki (a környezettől markáns de alacsony határolófalakkal elválasztva) ez a kialakítás véleményünk szerint kedvező akkor is, ha a városszéli hangulat tartósan megmarad a telek környezetében, illetve akkor is ha a közkert funkció erősen elkezd működni. Mindkét esetben a környezettől szeparáltan lehet a kültéri funkciókat használni, különös tekintettel a vízi, vízparti felületekre.
A fent taglalt udvari süllyesztés összefüggésben van a ház magasságával is, ami az alagsorral kapcsolódik össze a hátsó udvari részen, míg az első udvarnál a térszín alatti parkolószinttel.
AZ ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓRÓL
A környezet féloldalas karakteréből adódóan nem terveztük az épületet illeszkedőre a szomszédos épületekhez. Sem a lakóépületekhez sem az ipari vagy kereskedelmi épületekhez. Ugyanakkor a ház letisztul egyszerű tömegével, intenzíven különbözik a környező házaktól. Az ingerszegény környezetből nem kiindulva a ház megformálásakor a legfontosabb szempont a funkciónak való lehető legtökéletesebb megfelelés volt.
Alapos elemzés után azt állapítottuk meg, hogy a falmászásra alkalmas épületek, jellemzően alacsony költségvetésű leginkább a nagy fesztávú csarnokszerkezetekre hasonlító, vagy éppen csarnok épületek. Azonban a jelenlegi feladat megoldása a cég irodáinak elhelyezése miatt speciálisan kell hogy elegyítse a bármikor könnyen átvariálható csarnoktér és a bármikor könnyen átvariálható meglehetősen nagy irodai funkciót, úgy hogy a földrengés veszélyesség nem sújtja erősen az épülete.

A lehetőségeket végigelemezve arra jutottunk, hogy két egymás mellé telepített előregyártott vasbeton csarnoktérrel tudjuk biztosítani az elvárt belmagasságú rugalmasan átalakítható főfunkciócsoportok elhelyezését (magas és alacsony mászófalas termek, Funtopia, Fittnes, Spa, étterem, télikert, öltözők és előcsarnok). Mivel a cég fő bázisa lesz az épület, így kiemelten fontosnak tartottuk, hogy nagyon rugalmasan át lehessen alakítani a mászótereket, ne csak az adott helyiség kontúrján belül, hanem az egész épületkontúron belül, ezért alkalmaztuk a nagy fesztávolságú csarnoklefedést (illetve ennek a leggazdaságosabban kivitelezhető 22,5m-es fesztávú verzióját). Az irodablokkot a legflexibilisebb használhatóság miatt és a mászóterekbe, illetve a zöldövezetbe, valamint az udvari területekre való megfelelő belátás biztosítása érdekében a nagy fesztávú csarnoktér tetejére helyeztük el, két egymás feletti szint alkalmazásával. A nagy fesztávú vb csarnokra könnyűszerkezetes acélvázas rendszerrel kerülne kialakításra az irodablokk. (ez kedvező a csarnokra helyezett kis súlyú terhelés és a földrengésre való méretezés kapcsán is)

Az első két szinti transzparens épülettömegnek, valamint a nagy üvegfalaknak köszönhetően a benti programok láthatóak kintről is, így a belső és külső terek összeolvadnak. Nincs éles határa a létesítménynek. Összenyithatóak a ház belső terei, valamint a ház és a később megvalósuló közkert is. Így kialakul egy új épület-udvar, esetleg köztér rendszer, mely a befelé lejtő zöldfelületek és a támfalszerűen kialakított “kerítésekkel” kedvező lehetőségeket biztosít tervezési feladat maradéktalan kihasználhatóságára. Az alacsonyabban lévő udvarszint és az udvari határolófelületek alkalmazása csökkentik a környező utak és ipari területek által keltett zajterhelését (a mászás elmélyült foglalatosság, törekedni kell annak a lehető legzavartalanabb használhatóságára), illetve a különféle publikus rendezvények ideje alatt lelátóként funkcionálnak.

Az épület egyszerű tömegformálással, geometrikus elemekből építkezik, szorosan betartva az építménymagasságra vonatkozó előirányzott magasságokat. A tömeg meghatározó motívumai a transzparens alsó 2 szinti és a tömörnek látszó felső 3 szinti zóna.
Az terület réteges szerkezetű, a különböző rétegek a publikus, fél publikus és zárt tereket határolják. Legkülső rétege maga a köztér, ami körülveszi az épületet nézelődő, kíváncsiskodó vagy bekívánkozó emberekkel, bicikli úttal későbbi közkerttel. A következő réteg az udvari funkciók, ami több helyen kinyílik vagy nyitva van és beengedi az érdeklődőt anélkül, hogy részt venne a házban zajló sportolási eseményen. Aztán az átmeneti tér következik az udvari és a belsőmászó zóna zárt rétege közt, ez lényegében a kávézó (shop) étterem, ezeket a mászó funkciók használata nélkül is közvetlenül el lehet érni. Ebben a rétegben céges kiállítások és egyéb, akár populáris rendezvények zajlanak. A réteg, ha akarjuk a köztérhez – ha akarjuk a belső funkcióhoz illeszkedő tartalomhoz kapcsolódik. A következő réteg a mindenképp fizetős sportolási és kikapcsolódási funkciók.

A ház kéthéjú üveghomlokzattal lesz kialakítva, mely megfelelően tudja biztosítani a belső funkciók számára a természetes fényt, úgy hogy az épület túlmelegedése ellen ideálisan tud védekezni.
Az alsó transzparens szintek felett az üveghomlokzat külső síkján fehér terpesztettlemez (perforált) burkolat fogja biztosítani a bentről való kilátást, és az árnyékolást, valamint markáns épülettömeget biztosít a háznak.
Domináns elem a falmászó torony, ami a kiírás szerint az épület homlokzatára kiforduló mászófelület re való válasz.
Nem tartjuk szerencsésnek a térbelső direkt épülethomlokzaton való megjelenítését, kifordulását. Ez olyan szinten befolyásolja és meghatározza az épület külső megjelenését, hogy jobbnak ítéltük meg a háztól leválasztott külső homlokzati mászófelület alkalmazását. Így az épülettömeg, a csarnokszerkezet mind-mind egzaktul meg tud valósulni, és a házon kívülre helyezett hegymászóhomlokzat több lehetőséget hordoz magában mint a homlokzatba integrált verzió. Lehetőség nyílt egy magasabb toronyszerű kialakítású mászófelület megtervezésére (természetesen, ha az építménymagasság miatt fontos akkor a torony kisebb is lehet), A felületet egyfajta jelként lehet értelmezni, ami távolról látható. Valamint egy kilátási pontot és pihenési lehetőséget biztosít a fal tetejére felmászók számára.

Funkcionális bemutatás:
az épülethasználók szemszögéből:
Földszint: megérkezés, előcsarnok, öltöző, kávézó shop, alacsony és magas mászóterek. Közvetlen lejárat a zöldterülethez és az étteremhez egy főlépcső szituációjú lépcsőn keresztül. A lépcsőházon keresztül lejárat a Fittness és Spa részlegbe, valamint a mélygarázsba. Direkt feljárás a leginkább használt publikus szintre a Fantopiaba.
A zöldtető blokkokat minden ezek által használt szint közt elosztottuk és egymás fölé helyeztük.
Alagsor: ez a szint a hátsó udvar és a parkolóból elinduló sliccet leszámítva a talajszint alatt helyezkedik el. Itt található az étterem közvetlen udvari terasz kapcsolattal a kültéri medencék felé vízparti hangulatban. A szintnek közvetlen bejárata van a földszintről és az alagsori parkolószintről. Itt helyezkedik el az épületet kiszolgáló helyiségcsoport, beleértve az étterem konyháját is. A szintről az árufeltöltési pontról megközelítve lift megy felé a különböző szintekre tervezett funkciók feltöltésére. A szintről indul a télikert ami az épület alsó 4 szintjének össz. belmagasságában helyezkedik el.
A télikerten keresztül közvetlen kapcsolat van az udvarral és az étteremmel. A szinten elhelyezett öltözőblokk kényszercipős kialakítású.
1.emelet: A szintet a funtopia uralja a hozzá kapcsolódó helyiségekkel. Illetve a kávézó második szinte itt található. A földszinti vizesblokk és a kávézó konyhája felett extra pihenőhely található ahonnan a tércsoport nagy részét be lehet látni.
2.emelet: a szintet a multifunkcionális terem és a teremnek megfelelő öltözők uralják. A szintről lelátás lett kialakítva az alsóbb szintekre, illetve innen felfelé tekintve az irodai blokkba belátunk.

A céges dolgozók szemszögéből:
4.emelet: irodablokk, a kért irodák maradéktalan elhelyezésével
3.emelet: az irodablokk maradék alapterülete és a tetőkávézó a fő funkcióegységek a szinten. A tetőkávézó a hegyek és az udvar felé tájolt, illetve a télikerti zónába belátás nyílik innen.
Mindkét irodaszint úgy lett kialakítva, hogy minél nagyobb egyterű irodák legyenek (mint ahogy a kiírás kérte). Az irodák nagy részéhez tudtunk biztosítani letekintést a nagy falas mászóterembe vagy éppen a homlokzati mászótoronyra, valamint a zöldövezetre és az udvari funkciókra. Az irodablokk tágas és nagyvonalú terek köré szerveződik, jellemzők a belső két szintes közlekedő és a teraszokkal tarkított élhető használat. Az iroda úgy lett kialakítva, hogy a lépcsőház ide direktben vezessen fel, és az irodai és hegymászó funkciók egymástól zavartalan megközelítése miatt a főbb funkciókhoz az előcsarnokból közvetlenül el lehet jutni.

Az alkalmazott belső teraszok és a térkapcsolatok, ki és belátások, a fejlesztett termékek használatára való direkt rálátás környezetpszichológiai szempontból nagyban elő fogja segíteni az iroda további sikeres működését.
Anyagok
Az épülethez olyan anyagokat használtunk melyek együttesen egy értékes, magas minőségű, esztétikájú épületet határoznak meg. Ezzel egyidejűleg, főleg a külső térrel érintkező anyagoknál, fontos szempont volt az épület energia-háztartásában játszó  szerepe és a megfelelő karbantartási, fenntartási szempontok, melyek a terület és a funkció esetleges nagy terhelésének  is megfelelően ellenállnak. jellemzőek az üveg, a nyesbeton, a fehér perforált homlokzatburkolat, a faburkolatú teraszok, a mászófalak és mászógombák, valamint a növények.
Az épületet fekete és fehér színben is el tudjuk képzelni, így ezeket egymás alternatíváiként mutatjuk be a tervben.
A pályamű díjazásban nem részesült.


TERVEZŐK:  RÉTFALVI DONÁT, SEBESTYÉN PÉTER, GYERGYÁK JÁNOS, KORONCZI PÉTER, KOKAS BALÁZS
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése