2011. október 11., kedd

PÉCS VÁROS KÖZPONTJÁNAK MEGÚJÍTÁSA

Tervezők: Sebestyén Péter, Kiss Szabolcs
Munkatársak: Rajnai Zsuzsanna, Plutzer Anikó, Gyergyák János, László Zsolt
 Országos nyílt titkos tervpályázat 2008, díjazásban nem részesült mályamű
„Pécs város központjának megújítása”
TERVPÁLYÁZAT
A Széchenyi tér Pécs központi helyén található, a város életében fontos szerepet tölt be. A város rendezvényeinek, eseményeinek nagy többsége ezen a helyen zajlik. Mozgalmas, folyamatosan lüktető tér. Jelenlegi formáját, térszervezését a 1932-ben alakították ki. A tér szélein körbevezetett hurokrendszerű forgalmi területből és az utak által körbezárt teraszosítással kialakított központi részből áll. A központi rész hangsúlyosan kiemelt eleme a többször átépített Szentháromság-szobor.
A jelenlegi korlátozás nélkül használható körbeforgalom a belső térrészt teljesen elszigeteli a térre befutó tizenegy utcától és az azokon érkező gyalogosoktól. A szimmetrikusan kialakított téren középen áll a Szentháromság szobor, ami az amúgy is leszűkített szigetszerű teret két részre osztja, ezért nehézkes a rendezvények telepítése, a színpadok beláthatósága. A központi részt az úttól elválasztó magas támfalak helyenként a tér széleiről még belátást sem engednek a rendezvénytérre, nem hogy átközlekedést. A mostani taxiállomás, túl nívós helyen terpeszkedik. A térre befutó rengeteg utca miatt a gyalogosok minden irányból keresztezik a körbeforduló autós közlekedést, sokszor balesetveszélyesen. A meglévő faállomány a tér szélein a keleti és a nyugati térfalak mentén húzódik. A leginkább déli tájolású terület nyári árnyékolása nem megoldott.
A tér közlekedési rendszerének átalakításával, a jelenlegi tengelyes telepítést megváltoztatjuk. A közlekedési zóna a terület keleti oldalára kerül, egy észak felé egyirányú sávban. A főtér így a nyugati térfal és a keleti gépjármű közlekedési terület közé helyeződik át. A Szentháromság szobor így a nagy összefüggő főtér keleti részén lesz, maga a rendezvénytér tőle nyugatra. A Szobor mellé helyezett rendezvénytér jóval tágasabb a jelenleginél, a színpad nézőtér területbe nem áll be semmilyen zavaró tárgy. A nyugati és déli magas falak „tövébe” tolt súlypontú főtér sokkal árnyékosabb a nyári hónapokban mint a mostani centrális elrendezés.
Az idelátogató szemével:
Autós:
A városba érkező autós a tervezési területet délről a főutak irányából megközelítve a Kossuth téren tervezett térszín alatti parkolókig közlekedhet. Illetve a Széchényi teret a Munkácsy utcán délről megközelítve a tér sarkán kelet felé a Perczel utcán továbbhaladva érintheti az autós korlátozás nélkül. Az utcában megmaradnak a jelenlegi fizetős parkolók.
Északi irányból hasonlóan a délihez egy a teret érintő, L alakú közlekedési iránnyal a Hunyadi utcán át a tér tetején kelet felé az egyirányú Mária utcán jut az autós korlátozás nélkül az Ágoston térre majd innen a város főbb közlekedési útjaira.
Buszközlekedés:
Fontosnak tartjuk megtartani a Széchenyi téren észak-déli irányba átközlekedő buszjáratokat. Ezek a jelenleg időnként a gyalogos forgalom kereszteződései miatt balesetveszélyesen közlekedő járművek, fontos elemei a pécsi városképnek. A mozgalmas belvárost, a teret még élőbbé teszik. Egy-egy buszérkezéssel löketszerűen megnő az emberek száma a téren. Sokan akkor is a téren szálnak le a buszról ha egyébként egy megállóval arrébb van dolguk, csak azért mert mindenki ide jön. 
A Városháza előtti területre a jelenlegi buszmegálló helyére telepítenénk a lefelé és a felfelé közlekedő autóbuszok megállóját egyaránt. A Kossuth téri jelenlegi buszmegálló megmarad az új tervezett térkialakításhoz igazítva.
A Kossuth tértől az Irgalmasok útján majd a téren áthaladva a tér északi végéig csak behajtási engedéllyel, busszal, taxival és megkülönböztetett járművekkel lehet közlekedni délről észak felé haladva egy sávon. Ez alól az egyetlen kivétel az autóbusz. A buszok az egyirányú egysávos közlekedőzónában délről észak felé is közlekedhetnek. Az alapvetően felfelé haladó kevés jármű (köztük a buszok is) elsőbbséget élvez a közlekedésben, a lefelé haladó buszokkal szemben. A buszok számára a tér északi végén a dzsámi mellett (már a korlátozás nélkül használható Hunyadi utcából kilépve) egy jelzőlámpával ellátott busz várakozóhelyet terveztünk. A busz itt várakozik addig a rövid ideig amíg a felfelé haladók elhagyják a közlekedési zónát. Ugyanilyen várakozóhelyet alakítottunk ki a Városháza előtti buszmegállóban. A jelzőlámpás forgalomirányítás a térfigyelő rendszerrel és a buszok haladását figyelő jelenleg is meglévő rendszerrel együtt működik, a lefelé haladás csak akkor engedi a rendszer, ha a busz a várakozó pozícióba beállt.
Taxi:
Az Irgalmasok templom előtti tér keleti oldalán alakítottunk ki egy taxiállomást 4 db megálló-várakozóhellyel. A tér alsó sarkát érintő közlekedési rendszer teresedésében helyeztük el az állomást. Innen a taxik rá tudnak hajtani az észak déli forgalomkorlátozott tengelyre, át tudnak haladni a téren. Illetve a Perczel utcán keresztül kikerülve a teret tudnak a főbb közlekedési utakra jutni. Az Irgalmasok előtti nyugodt pihenőtér lehetőséget teremt az utasok várakozására. Valamint a taxival való megérkezés megegyezik a gyalogos, és a buszos megérkezés helyével, a tervezett információs pont előtt.
Akadálymentes forgalom:
A tervezési terület lejtésviszonyai adottságnak tekinthetők, melyek az egész városra jellemzők.
Akadálymentes parkolót alakítottunk ki a Boldogságház mellett a Hunyadi út nyugati oldalán, illetve a Perczel utca tér felé eső végében. A tér egésze az irgalmasok terétől a Janus utcáig a nyugati térfal mentén akadálymentesen bejárható, noha a lejtésviszonyok valamelyest meredekebbek a kívántnál, ezek átalakítása irreálisan magas költségen lenne megoldható.
A teljes tervezési területen törekedtünk az akadálymentes megoldások használatára, de a város észak-déli lejtés, adottság ezt megváltoztatni nem lehet. A buszközlekedés, buszmegálló kialakítása akadálymentes így a buszok segítségével, az akadállyal élők tudnak a tervezési területen közlekedni.
Gyalogos forgalom:
A gyalogosok legjellemzőbb közlekedési iránya dél-észak és kelet-nyugat irányú melyek a Széchenyi tér déli részén keresztezik egymást. Mivel a központ térsorozatára (Széchényi tér - Városháza előtti tér - Irgalmasok tere) tizenegy utca fut be a belvárost alkotva a gyalogos közlekedés minden irányból minden irányba elképzelhető. A tervezett forgalomcsillapított zóna miatt ennek lényegében akadálya nem is lehet. 
A jellemző megérkezés a térre dél felől az Irgalmasok útján keresztül történik. Az utca a tervezett állapot szerint két oldali széles gyalogos sávból és a közéjük ékelődött keskeny, korlátozott forgalmú, lassító felületekkel ellátott útfelületből áll. Az autós sávot ferde 5 cm magas szegélykövek választják el a gyalogos sávoktól, de a két burkolat szinte egy síkban van elhelyezve.
Irgalmasok tere:
Az Irgalmasok útja mentén végig üzletek kirakatok és főtéri-mecseki panorámaközt az Irgalmas templom előtti térre érünk. 
A térre lépcsősor vezet fel, mintegy elemelve a teret a közlekedő zónától. A térlépcső a Zsolnay kutat maga köré szervező háromszögletű térre ér, ahol lehetőség nyílik a kiemelt zöldfelületek előtt elhelyezett padokon a megpihenésre. A csobogó Zsolnay kút vizéből frissítheti magát a megérkező turista. A kis térről rálátás nyílik a főtérre, és méltó előteret ad az Irgalmasok templomának. A tér a megpihenés mellett a taxis közlekedés érkező és induló tere is. 
Városháza előtti tér:
A pihenőtérről szembetűnik a városháza elé helyett információs pont ahol az ide érkező megkaphatja a kellő felvilágosítást, a városról az aktuális rendezvényekről, kezébe vehet egy várostérképet. Az infó pontban újságárusító hely is működik. 
Az új teret a Városháza az Elefántos tömb bejárata és a meglévő nyugati oldali zöldfelületek szervezik. 
A tér keleti oldalára (a jelenlegi parkoló helyére) a meglévő zöldfelület raszteréhez igazodó két a térburkolatba állított ék alakú építményt terveztünk. A két tömb a Városháza főbejáratától észak és dél felé emelkedik. Ezek az emelkedő pihenőfelületek a buszra várakozóknak nyújt enyhülést. Ezen kívül a vározhoz köthető ünnepségekkor lelátóként is funkcionálnak. (Zászlófelvonás, nemzeti ünnepek megemlékezése). A keleti két tömb tetején ülő pihenő napozó zöld felületeken nézhetjük a tér eseményeit, vagy éppen egy szónoklatot hallgathatunk meg.
A meglévő nyugati zöldfelületbe egy harmadik tömböt állítottunk. A déli tömb belsejében lesz az infópont, az újságos és a fedett buszváró. Az északi Széchenyi tér felőli két tömbben egy-egy virtuális alagút látszik. Az alagutakon web kamerákon keresztül Esszen és Isztambul főterére nézhetünk át, figyelemmel kísérhetjük a „testvérvárosok” lakóit, üzeneteket válthatunk az ott tartózkodókkal. A virtuális alagút egy hatalmas érintőképernyős monitor hotspot rendszerre kapcsolva.
Széchenyi tér:
A főtér két egymástól alapvetően eltérő térrészből áll. A két térrészt egy kelet-nyugati tengelyű hosszan elnyújtott lépcsősor köti össze. Az alsó-déli terület egy nagy elegáns, üres rész enyhe déli lejtéssel. Az alsó „Főtér”-en áll eredeti helyén a Szentháromság szobor, és a Hunyadi szobor. Nyugati oldalán rátapad a térfalakra, keleti oldalán hossztengellyel párhuzamos határozott „víz-fal” zárja, és egyben választja el a keleti oldalon haladó csillapított forgalomtól. A vízfal és lépcső között vízfelület ad elviselhetőbb klímát, és vizuális élményt a lépcsőn ücsörgő embereknek. Atér éjszakai világítását is magában rejti a „vízfal”, így hangulatos de nem bántó fénnyel árasztható el a Belvárosi templom felé vezető lépcsősor.
A kaposvári forrás vize, táplálja a vízfelületet. A forrást speciális körüreges járdaszegélyekben vezetjük le a tér közepére, tiszta élő vízzel táplálva a pancsoló felületet. A víz a dzsámi mellett lép ki a járdaszegélyből, majd a támfal tetején folyik végig lecsorogva a fal oldalán majd a lépcsőn. A kialakuló vízfelületnek nincs szegélye. Határai a tér lejtéséből adódnak. A kis „tó” nem csak a Kaposvári forrás, hanem esőben a hegy felől lezúduló víztömeg elvezetését is szolgálja.
A vízfelület sekélysége miatt abba bele lehet gyalogolni, a fal mellett kezet, arcot lehet mosni vele.
A vízfelület, a lépcsősor, és a szobrok a nagy téren belül egy kisebb intim teret határolnak le. A nagy téren zajló koncert alatt a kisgyerekek a víz partján tudnak kissé védve játszani.
A téren padokat csak a nyugati oldalon húzódó fasor tövébe telepítettünk. A tér „üres”. 
A déli alsó térrészről hatalmas a teljes teret átvágó domináns lépcsősor vezet fel a dzsámi előtti felső térrészre. 
A lépcső önmagában egy nagy ülő pihenő felület, melynek egy része az elnyújtott fokokkal a színpad nézőterét képezik, napi használatkor kényelmes pihenő, napozó felületek. Innen rálátni a tér és az Irgalmasok utca jelentős részére, látni a Templomot, a két jelenlegi sétálóutca közt hömpölygő embereket. Innen rálátni a két virtuális alagútra, melyek méretüknél fogva kivetítő felületként tudnak működni.
A lépcsőn mindig történik valami. Ülnek rajt emberek, őket kerülgetik a többiek, a szélein sétálnak, víz folyik le rajta.
A tér északi fele egy magasabban lévő plató a déli fő területhez képest.
Fő szervezőeleme a dzsámi. A templom előtt tágas előteret alakítottunk ki, amihez méretes lépcsősor kapcsolódik. A felső platót nyugodtabb hűsebb zöldebb területként kezeljük, mint az alsót. A dzsámi hátterében beton felületű keretrendszert terveztünk. A keret nem ér hozzá a templomhoz, csak egy templomhoz képest más rendszerben követi azt. A keretrendszer oszlopokból és fedő gerendákból áll. A keretek alatt intenzív zöldterületet terveztünk, a burkolattal síkban tartott raszteres nagy gyep felületekkel. Padok, padok közti kisebb teresedések, és a hol a keret alatt maradó hol fölé nyúló gömb alakú lombos fák. 
A Nagy Lajos gimnázium tér felé eső negatív épületsarkába a Leonardo szobor köré a sarkosan záródó utcasarok földszinti befejezéséhez igazodó növény dobozt. 
Hasonló nyitott, de zárható kertként kinyitnánk az északi térfal mögötti múzeum kertet.
Meditációs kert:
A tér északi felére a gimnázium sarkához, a Hunyadi utca Megye köz által határolt Lakodalmas ház déli utca sarkára és a belső keletre eső háromszögletű térre összesen három, meditációs kertet helyeznénk el. A kertek az utcától, tértől leválasztott, elválasztott területek. Ezeken belül minden más mint kívül. Megváltozik a térfal, a padló, a tömeg, a zaj, a fényviszony. A kert egy zöld lugassal körbevett nedves homokkal burkolt padozatú hely.
A zöld dobozok falai egy irányba álló, de rendszertelenül földbe állított előregyártott vasbeton oszlopok köré font veszőfonat, és az erre ráfutatott színes illatos futónövény. A növények leveleinek lehullása után, egy vastag vesszőfonatos kerítéssel körbevett udvar képét mutatja majd a város közepén. Minden évszakban más és más, szinte napról-napra változó szigetek ezek. Ha a falakat beborítja a hó akkor jégvár lesz. Éjszaka megfordulnak a fényviszonyok, a napközbeni forróságtól enyhülést adó árnyékos hely kivilágosodik. A padok alatt és az oszlopok között elhelyezett reflektorok fénylő zöld dobozzá varázsolják a lugast, irányfényként jelezve azoknak, akik éjszaka is birtokba szeretnék venni a teret.
Boldogságház udvara:
A belső udvart kissé átalakítva tágasabb házasságkötő terem bejáratot, jobb Megye köz felőli térkapcsolatot, és az esküvők utáni fotózás megfelelő hátterét kaptuk. Továbbá egy faburkolatú dobozban elrejtettük a hulladéktárolókat.
Felhasznált anyagok, szerkezetek:
A terek átalakításakor nem használtunk különleges anyagokat. Ezek az anyagok Pécsen mindenhol megtalálhatóak, egyszerűen beszerezhető anyagok.
térburkolatok: égetett mészkő „nagykockakő” és pontokban bazalt „nagykockakő” csiszolt felülettel
útburkolatok: égetett mészkő „nagykockakő” csúszásmentes felülettel
szegélykövek: előregyártott műkő szegélykövek, körüreges belső maggal a vízelvezetéshez.
lépcsőtömbök, keretrendszer: előregyártott vasbeton elemek
térplasztikák, tömbök: égetett mészkőlap burkolat
meditációs kertek falai: előregyártott vasbeton oszlopok, vessző-növényfonat
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése